Email: kontakt@zagranica24.pl

Zasiłek rodzinny w Niemczech- Rodzaje

Zasiłek rodzinny w Niemczech- Rodzaje. W Niemczech, tak jak w prawie każdym kraju, obowiązują różnego rodzaju zasiłki. Mogą się o nie ubiegać zarówno rodowici Niemcy, jak i na przykład mieszkający i pracujący tam Polacy (po trzech miesiącach legalnego pobytu)

Jakie to zasiłki?

 

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld

 

To jeden z najpopularniejszych i najważniejszych rodzajów pomocy socjalnej państwa niemieckiego. Zasiłki rodzinne w Niemczech wypłacane są co miesiąc. Jeśli chodzi o ich wysokość, to na pierwsze i drugie dziecko przyznawane jest teraz 192 euro, na trzecie – 196 euro, a na czwarte i kolejne – 223 euro. W 2016 roku wprowadzono obowiązek przedkładania numeru identyfikacji podatkowej dziecka.

Kindergeld przysługuje również obcokrajowcom mieszkającym i pracującym w Niemczech przynajmniej 6 miesięcy. Muszą oni rozliczać się z niemieckim urzędem skarbowym. Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje każdemu dziecku, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia a nadal się uczy. I analogicznie – prawo do zasiłku ustaje po wymeldowaniu się z niemieckiego miejsca zamieszkania albo gdy dzieci przekroczą 25 rok życia. Wszystkie sprawy związane z Kindergeld załatwia się w Familienkasse. Wymagane dokumenty to między innymi:
akty małżeństwa i urodzenia dzieci. zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi, kopie dowodu osobistego lub paszportu, decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE.

 

Zasiłek rodzinny w Niemczech– dla rodziców- Elterngeld

 

Wypłacany jest przez pierwszych 12 albo 14 miesięcy życia dziecka rodzicom, którzy chcą na jakiś czas zrezygnować z pracy zawodowej. Ta druga opcja miesięczna obejmuje zasiłek dla rodziców samotnych i to oni mają do niego pierwszeństwo. W rodzinach pełnych, rodzice mogą podzielić się w pełnieniu opieki nad dzieckiem po kilka miesięcy. Jeśli zaś chodzi o cudzoziemców, którzy nie posiadają jeszcze legalnego dokumentu pobytu w Niemczech, to mają oni prawo do świadczenia tylko wtedy, gdy: posiadają pozwolenie na osiedlenie się i mają pozwolenie na pobyt z tytułu na przykład pracy tymczasowej.

W kwestii uzyskania zasiłku dla rodziców, ważny jest także dochód. Aby zostało ono przyznane dochód nie może w skali roku przekraczać 250 tysięcy euro na osobę. Wysokość Elterngeld zawsze zależna jest od wysokości dochodów rodziny i obliczana jest na podstawie średnich zarobków rodzica z roku poprzedzającego narodziny dziecka. Zasiłek wynosi wtedy 67% wartości tych dochodów, ale tylko wtedy, gdy mieszczą się między 1000-2000 euro. Zasiłek wyniesie 100% jeżeli dochody są poniżej tej wartości. Elterngeld nie zostanie przyznany rodzinom, których dochód w przekroczył 500 tys. euro i samotnym rodzicom z dochodem powyżej 250 tys. euro. Minimalna kwota zasiłku dla rodziców wynosi 300 euro.

Składane w odpowiednim urzędzie dokumenty na prawo korzystania z zasiłku to: zaświadczenie urodzenia, zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka, zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt (cudzoziemcy), kopie dowodów osobistych rodziców i zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

 

W Niemczech wyróżnia się dwa typy zasiłków dla bezrobotnych, między którymi zachodzą konkretne różnice. A więc:

– Typ I – przyznawany w sytuacjach utraty pracy. Może ubiegać się o niego osoba, która nie skończyła 65 lat, obecnie nie podejmuje pracy i zarejestrowała się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Co ważne, aby nabyć prawo do zasiłku typu I należy przepracować przynajmniej 12 miesięcy w przeciągu ostatnich dwóch lat przed utratą pracy (i odprowadzać wtedy składki ubezpieczeniowe). Wysokość otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych waha się wtedy w okolicach 60% otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia za pracę.

– Typ II – jest to pomoc socjalna dla ludzi, którzy z powodu utraty zatrudnienia nie mają wystarczających środków na życie. Obejmuje osoby w wieku od 15 do 65 lat, które aktywnie poszukują pracy i jednocześnie mogą poświadczyć o tym, że nie mogą w danym momencie utrzymać siebie lub rodziny.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech wszystkie formalności załatwia się w urzędzie pracy. Wymagana e dokumenty to: dokument tożsamości, świadectwo pracy, zaświadczenie o zakończeniu pracy, dokumenty informujące o pobieranych w trakcie pracy świadczeniach i karta podatkowa.

 

 

Jeżeli artykuł „Zasiłek rodzinny w Niemczech” zainteresował Cię- zobacz również: Praca w Niemczech Opieka

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”