Email: kontakt@zagranica24.pl

Podatki w Niemczech- Sprawdź co musisz zapłacić

Polacy coraz częściej podejmują pracę u naszych zachodnich sąsiadów. Czasem wyjeżdżają do Niemiec na chwilę, innym razem zostają tam na stałe. Niezależnie od długości okresu zatrudnienia, każdy Polak musi zadbać o to, by prawidłowo rozliczyć podatek w Niemczech. Poniżej przedstawiamy Wam krótką lekturę, w której przedstawimy bliżej podatki w Niemczech.

 

Podatki w Niemczech – kilka podstawowych zasad

 

Zanim zanurkuje się w gąszczu niemieckich podatków, warto uświadomić sobie kilka rzeczy.

 

Po pierwsze, podatki dochodowe w Niemczech oblicza się po odjęciu od sumy wszystkich dochodów wszelkich ulg oraz zwolnień podatkowych, a także kwoty wolnej od podatku.

 

Po drugie, rezydenci zagraniczni płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych w Niemczech.

 

Po trzecie, każdy rezydent zagraniczny musi wyznaczyć oficjalnego pełnomocnika do reprezentowania go przed wszelkimi niemieckimi organami administracji podatkowej. Następnie do urzędu skarbowego musi zanieść zgłoszenie z podaniem zakresu pełnomocnictwa, imienia i nazwiska pełnomocnika oraz jego siedziby, adresu lub miejsca stałego pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

 

Po czwarte, podejmując pierwszą pracę w Niemczech należy złożyć wniosek o nadanie numeru podatkowego.

 

Po piąte, wykonując tak zwaną prace sezonową również musisz rozliczyć się z podatku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: praca sezonowa za granica

 

Podatki w Niemczech – jeden czy więcej?

Wiadomo już, że każdy zarabiający w Niemczech, zobowiązany jest do rozliczenia podatku w tym kraju. Niemiecki podatek dochodowy, odpowiednik naszego podatku PIT, to Einkommensteuer. W jego skład wchodzi kilka rodzajów podatków od wynagrodzenia, należą do nich m. in. Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer oraz Bauabzugsteuer.

 

Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Na koniec każdego roku rozliczeniowego podatnik składa roczną deklarację ze wszystkich uzyskanych w przeciągu roku dochodów. Jeśli zapłacona kwota okaże się zbyt wysoka, płatnik otrzyma zwrot podatku. Jeśli zaś w ciągu roku odprowadził mniej podatku niż powinien, musi zwrócić fiskusowi różnicę. Niemiecki system podatkowy jest więc w tym zakresie bardzo zbliżony do polskiego.
Solidaritätszuschlag, czyli tzw. podatek solidarnościowy to kolejny obowiązkowy podatek w Niemczech. Płacą go jednak tylko podatnicy pracujący w zachodniej części kraju, a zebrane kwoty przekazywane są na rzecz rozwoju wschodnich Niemiec.

Ciekawym podatkiem jest Kirchensteuer, czyli 8 lub 9 % podatek kościelny. Przed podjęciem pierwszego zatrudnienia w Niemczech, pracownik powinien zgłosić przynależność do konkretnego wyznania. Płacenia podatku kościelnego można odmówić, ale wiąże się to wysłaniem przez niemiecką administrację kościelną pisma do polskiej parafii o wystąpieniu danej osoby z Kościoła.
Bauabzugsteuer to z kolei podatek dochodowy przewidziany tylko i wyłącznie dla firm wykonujących prace budowlane na terenie Niemiec. Został on wprowadzony głównie w celu ograniczenia pracy na czarno, co w branży budowlanej było bardzo częstym zjawiskiem.

 

Grupy podatkowe w Niemczech

 

Niemiecki system podatkowy określa 6 klas podatkowych. Do I klasy podatkowej należą osoby żyjące samotnie, także te, których małżonek przebywa w innym kraju. Polacy, którzy emigrują zarobkowo do Niemiec zazwyczaj zaliczają się właśnie do tej grupy podatkowej. II klasa podatkowa jest przeznaczona dla samotnych rodziców.

 

III klasa podatkowa obejmuje zaś osoby o nieograniczonym prawie podatkowym, mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka. Jeśli więc mąż lub żona nie mają swoich dochodów, ich współmałżonek zaliczany jest do tej właśnie klasy podatkowej. Ta grupa podatkowa w Niemczech jest jednak zwalczana, bo niższe zobowiązania płacone przez osoby należącej do III klasy, wielu skłoniły do oszukiwania urzędów skarbowych. Wielu zamężnych Polaków zmieniało klasę podatkową z pierwszej na trzecią, aby w ciągu roku odprowadzać niższą składkę podatku dochodowego. Czasem świadomie, czasem przypadkowo, ale niezależnie od intencji, podjęcie takiej decyzji wiązało się ze spłacaniem długów, bo pod koniec roku niemiecki fiskus żądał natychmiastowego zwrotu niezapłaconej części podatku.

 

V klasa podatkowa jest przeznaczona dla tej osoby, która jest w związku małżeńskim z osobą będącą w III klasie podatkowej. Osoba ta ma bardzo niskie dochody, znacznie odbiegające wysokością od dochodów współmałżonka. IV klasa podatkowa jest dla najbardziej tradycyjnej grupy, czyli dla małżonków, którzy mają dochody o podobnej wysokości.

 

VI klasa podatkowa dotyczy natomiast coraz większej liczby pracowników, bo obejmuje wszystkich, którzy pobierają pensję z przynajmniej dwóch źródeł jednocześnie. Praca w dwóch miejscach czy wykonywanie kilku prac sezonowych w ciągu jednego roku wiąże się z zaliczeniem płatnika do ostatniej grupy podatkowej.

 

Zmiana grupy podatkowej w Niemczech

 

Jeśli zmienia się status społeczny pracownika, zmienia się też klasa podatkowa. Przykładowo, jeśli do Polaka pracującego od roku w Niemczech przyjedzie żona, zostaną oni przeniesieni z I do IV klasy, jeśli małżonka podejmie pracę na stałe lub do III, jeśli postanowi ona na razie nie pracować.

 

W razie wątpliwości, do jakiej klasy podatkowej się należy, warto zwrócić się do niemieckiego urzędu skarbowego telefonicznie, mailowo lub osobiście. Jeśli natomiast konieczna jest zmiana klasy podatkowej, wystarczy udać się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiedni formularz. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu oraz o tym, że małżeństwa muszą złożyć wniosek wspólnie. Wbrew opinii publicznej podatki w Niemczech nie są tak trudne.

 

Kolejne informacje, które mogą być dla Ciebie przydatne znajdziesz w publikacji: Zasiłek rodzinny w Niemczech

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”