Email: kontakt@zagranica24.pl

Zasiłek kindergeld – informacje podstawowe

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dla wielu Polaków praca w Niemczech stała się szansą na lepsze i bardziej dostatnie życie. I trudno się dziwić, iż wielu rodaków skorzystało z szansy i wyemigrowało do naszych zachodnich sąsiadów. Dzięki pracy na terenie Niemiec Polacy zyskali wiele socjalnych przywilejów. Jednym z nich jest kindergeld, czyli zasiłek w Niemczech przyznawany na dzieci przez Niemiecki Urząd Rodzinny.

Zasiłek ten można uzyskać zarówno na pociechy zamieszkałe w Niemczech, jak i w Polsce – warunkiem jest zameldowanie za zachodnią granicą, pracowanie bądź prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec, podleganie obowiązkowi podatkowemu i odprowadzanie wszelkich należnych składek.

Praca w Niemczech dla par?? Sprawdź!

 

Kindergeld w Niemczech – o czym należy wiedzieć

 

Zasiłek w Niemczech na dzieci przysługuje tym osobom, których pociecha nie ukończyła 25 roku życia i nadal się uczy. Co warte podkreślenia – kindergeld jest przyznawany zarówno na własne dzieci, jak i te współmałżonka lub przysposobione (o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym). O kindergeld w Niemczech można ubiegać się do czterech lat wstecz, jednak od stycznia 2018 roku okres ten zostanie znacząco skrócony i będzie wynosił zaledwie sześć miesięcy.

 

Praca w Niemczech bez języka?? Kliknij!!

 

Zasiłek kindergeld jest wypłacany co miesiąc bezterminowo, aż do ustania prawa do jego pobierania. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż pobieranie zasiłku na dzieci wyklucza skorzystanie z ulg przy rozliczeniu podatkowym. Jednak – jak pokazała praktyka – kindergeld jest znacznie korzystniejszy niż ulgi, gdyż wynosi około 200 euro miesięcznie (192 euro na pierwsze i drugie dziecko, 198 euro na trzecie dziecko i 223 euro na każde kolejne). W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

Zasiłek na dzieci w Niemczech – kwestie formalne

 

W celu złożenia wniosku o zasiłek kindergeld należy przygotować następujące dokumenty:
– unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci (w przypadku rozwodników niezbędne jest orzeczenie sądowe),
– zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi,
– zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech,
– kopia dowodu osobistego lub paszportu wnioskodawcy,
– decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie Unii Europejskiej,
– zaświadczenie o wykonywaniu pracy na terenie Niemiec,
– zaświadczenie o nauce dziecka (jeśli ukończyło 18 rok życia),
– ostatnie niemieckie decyzje podatkowe.

 

Praca za granica- sezonowa?? Sprawdź!

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki – i to najlepiej przez tłumacza przysięgłego. Wniosek powinien być złożony na specjalnym formularzu (dostępnym w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub w Internecie) przez osobę wnioskującą lub jej pełnomocnika.

 

Decyzja o przyznaniu kindergeld w Niemczech trwa zazwyczaj od dwóch do sześciu miesięcy i jest uzależniona od kilku czynników (między innymi poprawnie wypełnionego wniosku i kompletu dokumentów). Przez ten czas niemiecki urząd może kierować kolejne zapytania w sprawie sytuacji rodzinnej, na które należy udzielić odpowiedzi. W przypadku niewłaściwie pobieranego zasiłku konieczne jest zwrócenie całej nadpłaconej kwoty.

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”