Email: kontakt@zagranica24.pl

Praca i życie w Austrii

Choć Austria nie jest najpopularniejszym miejscem emigracji Polaków, poziom życia w tym kraju należy do najwyższych w Europie, a zarobki są naprawdę satysfakcjonujące. Co warto wiedzieć o Austrii – jak wygląda praca i standardy życia w tym kraju?

Obowiązek meldunkowy

W Austrii istnieje obowiązek meldunkowy. W ciągu trzech dni od przyjazdu należy więc zameldować się w urzędzie miasta – Magistrat lub gminy – Gemeindeamt. W celu uzyskania zameldowania trzeba wypełnić formularz oraz okazać paszport albo dowód osobisty. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego może skutkować karą grzywny nawet do 726 euro. W przypadku pobytu powyżej 3 miesięcy konieczna jest jego legalizacja. Potwierdzenie wydawane jest przez Urząd do Spraw Osiedleńczych, a odpowiedni wniosek należy złożyć przed upływem 4 miesięcy od daty zameldowania. Ponadto obywatele krajów legalnego pobytu nabywają po pięciu latach mieszkania w Austrii prawo do pobytu stałego.

Praca w Austrii – formalności

Umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, który zazwyczaj wynosi jeden miesiąc, albo na czas nieokreślony. W momencie podjęcia pracy umowa powinna być sporządzona na piśmie. W przypadku, gdy pracownik jej nie otrzyma, ma prawo domagać się wydania Karty Pracy poświadczającej zatrudnienie i określającej najważniejsze uprawnienia oraz obowiązki wynikające z umowy. Taka karta nie będzie jednak wydana, jeśli stosunek pracy jest krótszy niż miesiąc. Ponadto każda osoba pracująca na terenie Austrii zobowiązana jest do wyrobienia karty podatkowej, która zostanie przekazana pracodawcy. Dzięki niej będzie on mógł potrącaj odpowiedni podatek, a następnie odprowadzać pieniądze do urzędu skarbowego.

Praca Austria – warunki zatrudnienia

Od 2011 roku w Austrii obowiązuje swobodny dostęp do rynku pracy dla polskich obywateli oraz ich rodzin, niepotrzebne jest więc już pozwolenie na pracę. Osoby, które interesuje praca dla par również nie powinny mieć z znalezieniem problemu.  Czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Ponadto dopuszczane są także prace prowadzone przez 10 godzin pod warunkiem, że tydzień trwa wtedy 4 dni. Umowy zbiorowe obowiązujące w niektórych branżach przewidują z kolei nieco krótszy czas pracy, bo wynoszący 38,5 godziny tygodniowo, a dodatkowo zapewniają rekompensatę za nadgodziny. Wszystkie prace trwające dłużej niż 6 godzin dziennie uprawniają do półgodzinnego odpoczynku – przerwa ta nie jest płatna i nie może być wliczona do czasu pracy.

Austria praca: urlopy

Osoby zatrudnione na pełny etat mają prawo do 25 dni roboczych urlopu wypoczynkowego lub 30 dni liczonych z sobotami. Po 25 latach pracy urlop ulega wydłużeniu i wynosi odpowiednio 30 oraz 36 dni. W Austrii nie ma możliwości zapłaty pracownikowi za niewykorzystany urlop. Opieka nad dziećmi do drugiego roku życia przysługuje zaś nie tylko matkom, ale także ojcom narodzonych lub adoptowanych dzieci. Wymiar urlopu nie może jednak przekraczać 16 tygodni.

Austria praca: zarobki

W Austrii nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej, a przed zbyt niskimi wynagrodzeniami mają chronić branżowe i zakładowe umowy zbiorowe pracy. Średnia roczna pensja wynosi ponad 39 tysięcy euro, a więc około 3250 euro miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy oczywiście od miasta, w którym się pracuje – najwyższe dochody otrzymują osoby pracujące w Wiedniu, a najniższe w Tyrolu. Ponadto do wynagrodzenia przyznawany jest także dodatek urlopowy oraz tak zwana 14 pensja z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Gdzie szukać oferty pracy?

Na początku najlepiej udać się do publicznego ośrodka pośrednictwa pracy czyli Arbeitsmarktservice (AMS). Ośrodek ten zajmuje się doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz pomocą finansową dla bezrobotnych. W AMS znajduje się także Centrala Informacji Zawodowej. Wiele ofert pracy dostępnych jest również w niepublicznych agencjach pośrednictwa, choć zazwyczaj są to już oferty dla wykwalifikowanych pracowników. Warto przeglądać także lokalną prasę, w której zamieszczane są pojedyncze oferty.

Życie w Austrii – koszty

Kwestia utrzymania się w Austrii wygląda podobnie jak w przypadku innych krajów Europy Zachodniej. Miesięczne opłaty za wynajęcie mieszkania są więc wysokie – wynoszą średnio 400 euro, a do tego należy doliczyć także dodatkowe koszty mediów wynoszące około 200 euro. Z drugiej strony miesięczne zarobki znacznie przewyższają dochody w Polsce – przy kalkulacji kosztów nie ma więc sensu przeliczać wszystkiego na złotówki. Przed wyjazdem koniecznie trzeba wyrobić sobie EKUZ uprawniającą do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. Warto jednak pamiętać, że w Austrii tylko część świadczeń jest bezpłatna – obowiązują opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu, zakup środków pomocniczych czy leczenie stomatologiczne.

Ważne informacje
Istnieje kilka kwestii, o których trzeba pamiętać przed przyjazdem do Austrii. Po pierwsze, w niedzielę obowiązuje zakaz handlu, co oznacza, że potrzebne zakupy należy zrobić już w sobotę. Aby nie popełnić gafy w towarzystwie warto zwracać uwagę na odpowiednie tytułowanie, które dla Austriaków jest niezwykle istotne. Osoby, które meldują się w Austrii na pobyt stały i mają auto na polskich tablicach są uprawnione do używania ich jedynie przez miesiąc. Później ciąży już na nich obowiązek zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu w Austrii oraz płacenia podatku ekologicznego.

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”