Email: kontakt@zagranica24.pl

Praca w Niemczech- podstawowe informacje

Postanowiłeś podjąć pracę za granicą, a dokładniej prace w Niemczech? Więc przyda Ci się podstawowa wiedza na temat minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy a także urlopu wypoczynkowego.

 

 

Minimalne wynagrodzenie

 

Pracując w Niemczech musisz wiedzieć iż od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostało jednolite minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę. Niema znaczenia miejsce siedziby pracodawcy, może ona znajdować się zarówno w Niemczech, jak i za granicą.

Stawka ta jest niepodważalna i pracodawca powinien ją płacić niezależnie od dodatkowych wpływów pracownika min. premii, napiwków dodatków za pracę w nocy czy świadczenie świąteczne Weihnachtsgeld. Nową ustawą zostały również objęte nadgodziny, których wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 8,50 euro.

 

Czas pracy

Ile godzin wynosi czas pracy w Niemczech? Czas pracy w dni robocze obejmuje zasadniczo 8 godzin (czyli 40 godzinom tygodniowo). Może jednak być wydłużony do 10 godzin, o ile w ramach okresu rozliczeniowego, wynoszącego 6 miesięcy, nie zostanie przekroczona średnia długość czasu pracy na poziomie 8 godzin w dni robocze. Układy zbiorowe przewidują w pewnych okolicznościach dłuższy lub krótszy czas pracy. Jakie przysługują mi przerwy? Przy czasie pracy od 6 do 9 godzin: 30 minut dziennie, a przy czasie pracy powyżej 9 godzin: 45 minut dziennie. Przerwy mogą być podzielone na co najmniej 15-minutowe odcinki. Przerwy muszą być ustalone z góry, tj. najpóźniej z chwilą rozpoczęcia dziennego czasu pracy. Przerwy nie są wliczane do czasu pracy.

 

 

Jaki jest wymiar urlopu w Niemczech

Osobie zatrudnionej w Niemczech przysługują minimalnie 24 dni powszednie urlopu. Uwaga – sobota również uważana jest za dzień powszedni. Pracownik w roku kalendarzowym ma prawo do 4 pełnych tygodni wypoczynku. Jeżeli pracuje on w oparciu o 5-dniowy tydzień pracy, to ustawowo należy mu się minimalnie 20 dni urlopu. Jednakże umowy o pracę i tak zwane umowy taryfowe przewidują zazwyczaj dłuższy wymiar urlopu, który sięga 30 dni i nawet 6 tygodni. Te 30 dni to jednak górna granica.

 

Zazwyczaj niemieccy pracodawcy nie uzależniają wymiaru urlopu od wieku czy stażu pracy i zasadniczo dla wszystkich pracowników obowiązuje tyle samo dni wolnych.

 

Urlop po sześciu miesiącach czy może wcześniej?

 

Urlop wypoczynkowy będzie nam przysługiwał dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy. Więc przykładowo, jeżeli ktoś podjął pracę 1.04.12 r., to prawo do urlopu nabędzie dopiero 30.09.2012. Warto wiedzieć przy tym, że pracodawca przed upływem tej daty nie ma obowiązku na życzenie pracownika udzielić mu urlopu, ale jeżeli ma trochę dobrej woli, może to zrobić. Jednak z uwagi na okres próbny, który standardowo wynosi 6 miesięcy, pracodawcy z reguły odmawiają udzielenia dłuższego urlopu.

 

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”