Email: kontakt@zagranica24.pl

Praca w Niemczech, a świadczenia socjalne dla Polaków

 

Nie tylko w czasach ustroju komunistycznego, ale także i dzisiaj wielu ludzi wyjeżdża poza granice naszego kraju w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszych perspektyw na życie. Praca za granica to z pewnością kusząca kwestia, aczkolwiek ważne jest to, aby dobrze trafić, aby na tym nie stracić, aby mieć zagwarantowany nie tylko lepszy zarobek, ale także pewne zaplecze dla siebie i własnej rodziny. Dlatego też poszukując pracy poza granicami kraju, warto zasięgnąć informacji na temat tego, jak wyglądają warunki socjalne dla obcokrajowców zatrudnionych w danym kraju. Wielu naszych rodaków poszukuje swojego szczęścia tuż za zachodnią granicą, w Niemczech. Tam jest wiele miejsc pracy, wiele etatów, które piastowane są właśnie przez Polaków.

 

 

Kusząca propozycja

 

 

Praca w Niemczech to kusząca perspektywa tym bardziej, że również zaplecze socjalne jest szeroko dostępne dla obcokrajowców, w tym oczywiście dla Polaków. O jakim zapleczu mowa? Przede wszystkim musimy wskazać na zasiłek przysługujący każdemu zatrudnionemu na każde dziecko. Warto zaznaczyć, że ów zasiłek przysługuje również tym pracownikom, których dzieci nie mieszkają w Niemczech, które pozostały w kraju i tam mieszkają. O tenże zasiłek można ubiegać się już trzy miesiące od momentu zatrudnienia, a wynosi on 184 euro miesięcznie na każde pierwsze i drugie dziecko. Jeśli chodzi o dziecko trzecie, to zasiłek wynosi 190 euro, a na czwarte i na kolejne to już 215 euro. Polakom pracującym i zamieszkałym na terenie Niemiec przysługuje również ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że przekroczą określony pułap wynagrodzenia. Wówczas ubezpieczenie to nie jest konieczne.

 

 

Co ze świadczeniami?

 

 

Mówiąc o świadczeniach socjalnych w Niemczech dla Polaków tam pracujących, musimy wskazać również na świadczenia dla osób bezrobotnych. Zasiłek taki przysługuje wszystkim, którzy w okresie poprzedzającym utratę pracy byli zatrudnieni, przez co najmniej 12 miesięcy, a składki były oczywiście odprowadzane. Zasiłek taki uzależniony jest od stażu pracy, od ilości dzieci na utrzymaniu jak również od wysokości wcześniejszego wynagrodzenia. Zazwyczaj możemy mówić o zasiłku wynoszącym około 60% wynagrodzenia. Aby móc uzyskać jakiekolwiek świadczenia socjalne, należy oczywiście posiadać stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i legalny pobyt oraz złożyć stosowne wnioski w określonych urzędach i instytucjach. Procedura ta na pewno nie jest skomplikowana.

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”