Email: kontakt@zagranica24.pl

Pomoc za granicą!

Pomoc pracaPodczas każdego, nawet najlepiej przygotowanego wyjazdu, mogą pojawić się niespodziewane problemy. Dlatego warto jeszcze przed wyjazdem zorientować się, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

Zostałeś oszukany?

 • powiadom miejscową policję;
 • zgłoś się do konsulatu RP,
 • powiadom najbliższych, możesz skorzystać z polaczenia na koszt rozmówcy,

KŁOPOTY Z POŚREDNIKIEM

Pośrednik pracy:

 • nie może żądać pieniędzy za znalezienie pracy,
 • nie może zabrać paszportu,
 • musi podpisać umowę.

Jeśli pośrednik zabrał Ci paszport i wziął pieniądze za znalezienie pracy:

 • powiadom policję (zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa: oszustwa lub handlu ludźmi);
 • zwróć się o pomoc do konsulatu RP, obowiązkiem konsula jest wystawić odpowiedni tymczasowy dokument.

Jeżeli agencja pośrednictwa pracy nie wywiązała się z warunków umowy:

 • masz prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub możesz dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym występując z powództwa cywilnego.

KŁOPOTY Z PRACODAWCĄ

Pracodawca nie może:

 • zalegać z wypłatą wynagrodzenia, wypłacać wynagrodzenia niższego niż przewiduje umowa
 • zabrać dokumentów, m.in. paszportu
 • zmuszać do pracy po godzinach i w dni wolne

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę:

 • masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy.
 • możesz zwrócić się także do właściwego urzędu pracy lub związku branżowego, jeśli dana agencja do takiego związku należy. Dopiero gdy ten sposób nie przynosi rezultatu w postaci doprowadzenia do ugody z pracodawcą, istnieje możliwość pozwania pracodawcy do Sądu Pracy w danym kraju.
 • po powrocie do kraju możesz od agencji zatrudnienia dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym – występując z powództwa cywilnego.

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”