Email: kontakt@zagranica24.pl

LIST MOTYWACYJNY

list motywacyjnyList Motywacyjny

Jest to dokument, który wzbogaca życiorys.  Nie kopiuje się w jego treści informacji zawartej w CV, jest to jednak częstym błędem. Służy on jedynie rozszerzeniu tych informacji. Ten dokument stanowi pewnego rodzaju podanie o pracę, w którym przedstawiamy naszą motywację do osiągnięcia danego stanowiska. Odgrywa on niezwykłą rolę w przybliżeniu nas do sukcesu.

Tutaj także nie ma ściśle określonego wzoru, ale są pewne zasady, które należy przestrzegać. Chodzi głównie o ogólnie przyjętą formę graficzną jaką powinien posiadać list motywacyjny oraz to, iż musi zmieścić się on na jednej stronie.

List motywacyjny powinien zawierać:

 • dane osobowe
 • miejscowość i datę
 • imię nazwisko oraz stanowisko osoby do której piszesz, nazwa instytucji i adres, nie zapominaj o formie grzecznościowej! Szanowny Panie/Pani
 • treść – zawierająca np. prośbę o przyjęcie do pracy; rozwinięcie informacji zawartych w CV; fakty, które mogą być ważne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz; dlaczego uważasz że jesteś odpowiednim kandydatem; ewentualne sukcesy zawodowe; sugestia dotycząca gotowości stawienia się na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną itp.;
 • zakończenie: Z poważaniem/Z wyrazami szacunku. Nie zapomnij o podpisie!

Najczęściej popełniane błędy w liście motywacyjnym:

 • literówki oraz błędy ortograficzne, czy też stylistyczne,
 • stosowanie potocznych, nieformalnych wyrażeń, skrótów, itp.,
 • stosowanie dużej ilości powtórzeń,
 • kłamstwo np. odnośnie kwalifikacji, umiejętności, poziomu znajomości języka obcego,
 • brak adresata lub po prostu błędna nazwa firmy, adres firmy, nazwa stanowiska, itp.,
 • pisanie o sobie w trzeciej osobie,
 • skopiowanie zamieszczonego w internecie szablonu, w którym często wystarczy zmienić tylko imię i nazwisko,
 • nieodpowiednia długość,
 • przepisywanie CV,
 • brak podpisu.

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”