Email: kontakt@zagranica24.pl

Praca za granicą – jak rozliczyć podatek?

 

 

Sytuacja na rynku pracy w Polsce sprawia, że wiele osób decyduje się na pracę za granicą. Szczególnie wielu Polaków wyjeżdża do pracy za granicą podczas okresu wakacyjnego. Jest to dobry sposób na dorobienie zwłaszcza dla studentów, a także dla osób, które podejmują sezonowe prace w gospodarstwach rolnych. Wielu pracowników zadaje sobie po przyjeździe do Polski pytanie, w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym. Postaramy się rozwiać te wątpliwości.

 

Na wstępie zaznaczymy, że obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym mają tylko tzw. polscy rezydenci podatkowi, tzn. osoby, które mają na terenie Polski tzw. centrum interesów osobistych albo gospodarczych lub przebywają na terenie kraju co najmniej 183 dni w roku podatkowym.

 

Dwie metody rozliczenia podatku

 

Przepisy podatkowe przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę zwolnienia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia. Przy pierwszej metodzie dochód z zagranicy jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (opodatkowany tylko za granicą), natomiast przy drugiej metodzie jest opodatkowany tylko w Polsce.

 

To, z której metody opodatkowania powinien skorzystać podatnik, który pracował za granicą zależy od tego, jaką umowę podpisała Polska z danym państwem. Metodę zwolnienia z progresją wykorzystuje się do opodatkowania m.in. pracy w Niemczech, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji. Metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się natomiast w przypadku m.in. pracy w Holandii, Belgii, Danii, USA.

 

Dla przykładu wytłumaczymy w jaki sposób rozliczyć podatek z pracy w Niemczech.

 

Praca tylko za granicą

 

Osoby, które pracowały tylko w Niemczech, a nie pracowały w Polsce, ani innym kraju nie muszą składać zeznania podatkowego do polskiego urzędu skarbowego. Dotyczy to wszystkich podatników, którzy osiągnęli dochód w państwie, z którego podatek oblicza się metodą zwolnienia z progresją.

 

Praca za granicą i w Polsce

 

W innej sytuacji są podatnicy, którzy część roku pracowali w Niemczech a część roku w Polsce. Osoby takie mają obowiązek złożyć PIT w Polsce i wykazać w nim dochód zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W jaki sposób to zrobić?

 

Odpowiednim formularzem jest w takiej sytuacji PIT-36. Dochód z Polski należy wykazać w części D (wiersz 1. w przypadku umowy o pracę, wiersz 5. w przypadku umowy zlecenia lub dzieło), natomiast dochód z Niemiec należy wpisać w części H (Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej).

 

Dochody z Niemiec należy przeliczyć na złote zgodnie ze średnim kursem euro z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Podatnik, który pracował w Niemczech np. 3 miesiące i 3 razy otrzymał wypłatę powinien zatem przejrzeć kursy NBP z każdego z trzech dni poprzedzających dzień wypłaty.

 

Poza PIT-36 należy złożyć załącznik PIT/ZG. Tam należy wykazać jedynie dochód z pracy za granicą, w części C.1. (Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36). Dochód należy wykazać w kolumnie b (Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy).

 

Jak obliczyć podatek za pracę w Niemczech?

 

Pracownicy, którzy czasowo przebywali za granicą i pracowali w oparciu o umowę o pracę, mają możliwość odliczenia od przychodu 30% diety z tytułu podróży służbowej za granicę. W przypadku pracy w Niemczech dieta wynosi 49 euro za każdy dzień, zatem odliczyć można za każdy dzień 14,70 euro. Przykładowo, osoba, która pracowała w Niemczech 90 dni, będzie mogła więc odliczyć od przychodu 1323 euro (90 x 14,7).

 

Podatek oblicza się od dochodu, tzn. przychodu pomniejszonego o diety. W pierwszym kroku należy obliczyć stopę procentową, którą oblicza się dzieląc podatek od łącznych dochodów przez łączne dochody. Następnie należy obliczyć podatek do zapłacenia w Polsce mnożąc dochód z Polski przez stopę procentową.

 

Przykład:

Dochód z Niemiec: 70 000 zł

Dochód z Polski: 30 000 zł

 

Łączne dochody: 70 000 zł + 30 000 zł = 100 000 zł

Podatek od łącznych dochodów: 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł = 19 470,06 zł

 

Stopa procentowa: 19 470,06 / 100 000 = 19,47%

Podatek do zapłacenia w Polsce: 30 000 zł x 19,47% = 5 841 zł

 

Standardowo, tak jak przy pracy tylko w Polsce, należy pamiętać też o odliczeniu składek na ZUS oraz ewentualnie ulg podatkowych.

 

Autor artykułu: serwis podatkowy www.rozliczeniepit.pl

 

 

 

 

 

 

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”