Email: kontakt@zagranica24.pl

Emerytura w Polsce a emerytura w Niemczech i Holandii

Emerytura – to chyba jedno z ulubionych słów każdego pracownika. Przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, gdy Polacy mieli pewność tego, iż w przyszłości będą im wypłacane godziwe świadczenia emerytalne, a oni na starość będą mogli wreszcie zająć się wszystkim tym, no co brakowało im czasu przez kilkadziesiąt lat pracy. Sytuacja ta jednak diametralnie się zmieniła wraz z ujemnym przyrostem naturalnym. Szacuje się, iż za kilkadziesiąt lat dysproporcja pomiędzy aktywnymi pracownikami a emerytami będzie tak duża, że składki opłacane przez tych pierwszych, nie wystarczą na wypłacanie świadczeń drugiej grupie. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywa na konstrukcji systemu emerytalnego w Polsce, który w dużej mierze opiera się o zasadę sprawiedliwości społecznej, wedle której świadczenia emerytalne opłacane są z bieżących wpływów pochodzących ze składek pracowniczych. Jak wygląda życie emeryta w Polsce, a na co mogą liczyć seniorzy w innych krajach europejskich?

 

 

Emerytura w Polsce

 

Wokół polskiego systemu emerytalnego od lat toczy się wiele sporów. Niemal każda ekipa rządzących ma swój własny pomysł na to, jak usprawnić i upłynnić ten system. Jedne opcje polityczne stawiają na dywersyfikację systemu emerytalnego i proporcjonalne rozłożenie ciężaru składek pomiędzy trzy filary, a z kolei inni wręcz przeciwnie – twierdzą, iż kluczem do załatania dziury finansowej w tym wymiarze jest gromadzenie jak największego kapitału emerytalnego w ramach instytucji państwowych.

 

W ostatnich czasach dużo emocji wywoływała kwestia wieku emerytalnego. Podczas, gdy niemal wszystkie kraje europejskie ze względu na sytuację demograficzną podnoszą wiek emerytalny, to w Polsce na mocy ustawy z zeszłego roku wiek emerytalny został obniżony. Obecnie wynosi on dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Władze państwowe obniżając wiek emerytalny jednocześnie apelują do pracowników, aby nie przechodzili wcześniej na emeryturę, ponieważ wówczas otrzymają o wiele niższe świadczenia.

 

Na wysokość świadczenia emerytalnego wpływają zasadniczo dwie kwestie – ilość przepracowanych lat oraz wysokość odprowadzanych przez ten czas składek. Obecnie przeciętny miesięczny dochód emeryta oscyluje w granicach dwóch tysięcy stu złotych. Jest to jednak tylko i wyłącznie średnia statystyczna, a dysproporcje pomiędzy indywidualnymi świadczeniami są jednak ogromne. Wysokość najniższej emerytury jest zagwarantowana ustawowo i wynosi 1000 zł brutto, co daje nieco ponad osiemset pięćdziesiąt złotych “na rękę”. Kwota ta często nie wystarcza na zapewnienie podstawowych potrzeb – opłacenie rachunków, wyżywienie czy zakup niezbędnych lekarstw.

 

Praca za granicą a emerytura

 

Chcąc zabezpieczyć się na przyszłość, warto jeszcze w trakcie aktywności zawodowej zastanowić się nad tym, w jaki sposób można zdobyć wyższe świadczenia emerytalne. Taką możliwość daje między innymi praca za granicą. Przykładowo – pracując w Niemczech i odprowadzając w tym kraju wszystkie obowiązkowe składki pracownicze, prawo do niemieckiej emerytury zyskuje się już po przepracowaniu pięciu lat. Więcej na temat Niemiec znajdziesz w artykule: Jak żyją Polacy w Niemczech

 

Emerytura w Niemczech

 

Jeżeli chodzi o system emerytalny obowiązujący u naszego zachodniego sąsiada, to podobnie jak w przypadku Polski jego trzon stanowią trzy filary. Według niemieckiego prawa emerytalnego są to: emerytura państwowa, emerytura zakładowa oraz dobrowolne prywatne składki emerytalne. Mimo, iż wśród Polaków panuje powszechne przekonanie o dobrobycie w jaki opływają emeryci zza zachodniej granicy, to biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty życia w tym kraju, nie jest to teza trafna. Zwłaszcza jeżeli niemiecki pracownik będzie liczył jedynie na emeryturę państwową. Z tego względu wielu Niemców chcąc na starość prowadzić dostatnie życie, decyduje się na inwestycję w trzeci filar emerytalny.

 

Osoba pracująca w Niemczech ma możliwość przejścia na emeryturę w wieku 65 lat i pięciu miesięcy. W tym przypadku nie ma wymaganego minimalnego okresu zatrudnienia. Od kilku lat niemieccy pracownicy mają także możliwość skrócenia czasu pracy o blisko dwa i pół roku – pod jednym warunkiem – okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne musi wynosić minimum 45 lat. Ze względu na niż demograficzny oraz fakt, że wydłuża się średnia długość życia w kraju, władze państwowe podjęły decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn do 67 lat. Reforma ta nie jest jednak wprowadzana gwałtownie. Jej wdrożenie zaplanowano na kilka lat.

 

Przeciętna emerytura w Niemczech to świadczenie wypłacane w kwocie około ośmiuset euro, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad trzy tysiące złotych. Wielu spośród naszych rodaków może tylko pomarzyć o takich dochodach na emeryturze.

 

Emerytura w Holandii

 

Porównując stopę życia emeryta w Polsce i Niemczech, nasi sąsiedzi wypadają o niebo lepiej. A jak przedstawia się sytuacja emerytalna w Holandii?

 

Podobnie jak w innych europejskich krajach, tak i w Holandii, świadczenia emerytalne pochodzą z różnych filarów. Po ich zsumowaniu przeciętny holenderski emeryt otrzymuje od państwa co miesiąc emeryturę w wysokości blisko dwóch tysięcy euro. Dochód na tym poziomie pozwala na beztroskie życie i realizację wszelkich pasji. Takiej sytuacji polscy emeryci mogą w tym momencie jedynie zazdrościć Holendrom, bo prognozy na najbliższe lata, jeżeli chodzi o wysokość wypłacanych w Polsce emerytur nie wyglądają nazbyt optymistycznie.

Leave your thoughts

ZaGranicą24.pl

Wymarzona praca jest w zasięgu każdego z nas! Gwarancją każdego sukcesu jest uporczywa walka aż do samego końca, można tu przytoczyć słowa Thomasa Edisona:

“Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”